1.3 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní systému MASA je realizováno pomocí WWW stránek, které jsou dynamicky generované na straně serveru.

Výhody tohoto řešení:

Možnosti uživatelského rozhraní

Pomocí WWW stránek je realizována komunikace mezi uživatelem a systémem. Mezi typické výstupy systému řadíme reporty, certifikáty a analýzy. Tyto výstupní sestavy lze kdykoliv znovu zobrazit a to za celou dobu, kdy je prováděn sběr dat. Uživatelské reporty a certifikáty jsou přizpůsobeny pro tisk přímo z internetového prohlížeče. WWW stránky mohou sloužit jako výstupní sestavy stejně jako klasické formuláře - vstupy systému.

Mezi příklady typů rozhraní a sestav patří:

Podrobnosti (společně s ukázkami) v sekci Vstupy a výstupy systému

Živé www stránky - AJAX

V poslední době jsou uživatelsky velice zajímavou a preferovanou možností "Živé www stránky". Jedná se o stránky, které dynamicky mění svůj obsah bez nutnosti zásahu uživatele (použití technologie AJAX). Příklad lze zobrazit zde [ukázka - Online přehled výroby].

AJAX dynamické stránky mohou sloužit například jako:

Navigace:
<< 1.2 Vstupy a výstupy <<     |     >> 1.4 Moduly - stavební části >>