1.1 Hlavní částí systému

MASA - konceptuální struktura systému

Masa koncept

Motivace

Současným trendem každé oblasti podnikání je snaha snižovat náklady na výrobu s cílem zachovat a upevnit si svůj podíl na trhu, případně je spojen se záměrem prosadit se na nových trzích. Z tohoto důvodu se hledají nové způsoby jak tohoto cíle dosáhnout za předpokladu zachování kvality a kvantity výrobků. Jednou z alternativních možností, jak snížit náklady, je právě nasazení aplikace MASA s využitím všech dostupných modulů, nebo jen části z nich.

MASA je aplikace určená pro monitorování a vyhodnocování stavu strojů, zařízení či jiných technologických celků na základě automatizovaného sběru dat. Cílem aplikace je soustavně a rychle identifikovat problémová místa za účelem jejich odstranění a tím přispět k podstatné úspoře nákladů, zvýšení jakosti a kvantity výroby. Princip aplikace je postaven na průběžném ukládání do databáze a jejich následném zpracování prostřednictvím volitelných modulů, případně poskytnutím těchto dat pro vlastní zpracování.

Základní vlastnosti a funkce

Výsledná užitná hodnota

Navigace:
<< Systém MASA <<     |     >> 1.2 Vstupy a výstupy >>