1.2 Vstupy a výstupy

Výstupy systému

Uživatelským rozhraním systému jsou WWW stránky (viz Uživatelské rozhraní)

Typické výstupy systému: (+ ukázky v demo aplikaci)

Vstupy

Drtivá většina vstupů systému je automatizovaná - realizována napojením senzorů a čidel na výrobní stroje (stroje již čidla a rozhraní mohou obsahovat). Část informací lze získat také od obsluhy - operátora. Na pracoviště lze umístit terminály (jednoduchá koncová zařízení). Většinou to nejsou klasická či průmyslová pc, pokud to situace nevyžaduje. Volí se řešení jednodušší na správu a ovládání - terminál řízený centrální aplikací. Pomocí terminálů operátor zadává (upřesňuje) data a sleduje důležité parametry výroby.

Typické vstupy systému:

Navigace:
<< 1.1 Hlavní částí systému <<     |     >> 1.3 Uživatelské rozhraní >>