MASA - Informační systém pro monitorování a vyhodnocení strojů a linek

 • Analýza využití časového fondu
 • Analýza zmetkovitosti
 • Analýza poruchovosti
 • Analýza prostojů
 • Archivace dat za účelem auditu
 • Hodnocení operátorů
 • Hodnocení údržby
 • Kontrola kvality
 • Základní jazykové mutace CZ, EN
 • Překladový slovník dle místní terminologie
 • Nadstavbový SPC modul
 • Nadstavbový OLAP modul

Demo systému MASA - hlavní části a obsah:

 • Představení systému
 • Využití a architektura
 • Uživatelské rozhraní
 • Ukázky výstupů (reportů, statistik, ...)
 • Příklad nasazení systému v provozu
 • Dokumentace
 • Ukázka kompletního systému s demonstračními daty

Struktura dokumentu - "Demonstrace systému MASA"

Skip Navigation Links.
MASA - hierarchie struktury podniku
Pozice systému MASA v hierarchii podniku
Navigace:
<< Systém MASA <<     |     >> 1 Úvod a představení systému >>