2.1 Úvod, popis prostředí implementace

Prezentace systému na příkladu nasazení v typické struktuře průmyslového podniku (zjednodušeno pro jednoduchou ilustraci, fiktivní).

Prostředí implementace

Systém MASA je napojen na dvě výrobní linky (složené z pěti strojů), tři lisy a jednu tavící pec. Stroje a linky jsou umístěny ve dvou oddělených výrobních halách. IT infrastruktura a zázemí je umístěno v další - administrativní budově. Jednotlivé haly a budova mají mezi sebou poměrně velké vzdálenosti (200m).

Struktura výrobních prostor:

Hala 1Hala 2Administrativní budova
2x výrobní linka3x lisIT zázemí
1x peccentrální budova firmy

Struktura výrobní linky, lisu a pece (zpracování výrobků, vstup - výstup):

Struktura produkční linky
Konceptuální struktura výrobní linky

Produkční linka je rozdělena na jednotlivé pracoviště (1.1 lisování, 1.2 odmaštění, 1.3 tisk, 1.4 stahování, 1.5 balení). Postup výroby má řetězcový charakter, kde stroje každé pozice zpracovávají vstup předchozí. Na posledních pozicích se provádí konečné úpravy a balení výrobků. Každá pozice na lince se skládá z dalších strojů, systém MASA však eviduje výrobní data a parametry (výrobky, zmetkovitost, ...) jen k těmto pozicím (abstrakce).

Systém monitoruje využití a produkci na jednotlivých pozicích, stejně jako vyhodnocuje výkonnost celé linky jako celku. To je důležité například pro porovnání výkonu jednotlivých směn či linek mezi sebou.

Struktura lisu a pece
Konceptuální struktura lisu / pece

Vysokotlaké lisy a pec jsou stroje, které pracují paraleně, nezávisle mezi sebou. Do systému jsou připojeny jako oddělené, nezávislé stroje. Sběr dat probíhá ke každému stroji zvlášť. Analýza a vyhodnocení je možné provádět pro jednotlivé zařízení či skupinu - lisy jsou zařazeny do skupiny "Vysokotlaké lisy" a lze porovnávat jejich využití, produkci, ...

Sledované parametry na jenotlivých strojích:

LinkyLisyPece
zakázka
obsluhující operátor
produkce (výrobky, využití stroje)
zmetkovitost
monitorované veličiny
poruchy
kontrola kvalityprůběh lisování...
Navigace:
<< 1 Úvod a představení systému <<     |     >> 2.2 Koncept architektury systému >>