2.2 Koncept architektury systému

Připojení strojů a linek do systému

Schéma připojení

Schéma připojení

Vzhledem k větším vzdálenostem mezi jednotlivými budovami bylo zvoleno optické spojení mezi těmito důležitými uzly. Technologická síť je oddělena od sítě kancelářské z důvodu zajištění nezávislosti, bezpečnosti a jednodušší správě.

Každá hala obsahuje optický switch, přes který jsou připojeny jednotlivé centrální rozvaděče linek. Odtud je poté spojení linek (terminálů, PLC na lince) zajištěno metalicky.

Připojení jednotlivých linek

Připojení jednotlivých pozic linky je realizováno metalicky k centránlnímu rozvaděči. Na pracoviště linky je instalován podružný rozvadeč s PLC modulem (automat), který mapuje vstupy, výstupy a komunikuje s centrální aplikací. Na pracovištích jsou také instalovány terminály, které umožňují operátorovi efektovně sledovat proces výroby a zadávat potřebná data.

Připojení lisů

Připojení je realizováno stejně jako u linek s rozdílem, že operátorské pozice nemají instalovány terminály - nejsou zde potřeba. Navíc je instalováno jedno slolečné pc, na kterém běží pomocná aplikace pro sběr a vyhodnocení dat lisování. Slouží rovněž pro tisk průvodek.

Připojení pece

Pec je napojena na systém bez dalších uživatelských zařízení (terminál, pc).

Navigace:
<< 2.1 Úvod, popis prostředí implementace <<     |     >> 2.3 Operátorské pracoviště >>